Træneruddannelse

DIF/DVF Træner 1 adskiller sig både i indhold og varighed fra den tidligere Træner Trin 1 uddannelse i Dansk Vægtløftnings Forbund, og vil således også kunne give ny indsigt for tidligere uddannede Trin 1 trænere. 

Uddannelsen er delt op i tre dele: 

  • DIF Træner 1 E-learning

Dette E-læringsmodul tager kursisten gennem fire hovedområder, og har en normeret varighed på omkring 12-15 timer. Dette skal gennemføres inden første kursusdag. Her behandles den generelle viden om de store emner: træningslære, børn og unges udvikling, trænerrollen samt minikurset “Idrætsskader – nej tak!”.

  • DIF Træner 1, én kursusdag 
  • DVF Træner 1, to kursusdage 

Kursusdagene giver et grundlæggende indblik i mere vægtløftningsspecifikke emner herunder teknik, programskrivning (dags- og uge-program), metodisk indlæring, langfristet præstationsudvikling, aldersrelaterede træningskoncepter samt didaktiske overvejelser som træner. Som noget nyt vil der også være et øget fokus på korrektioner af teknik i træningslokalet, så du er godt klædt på som træner.