OBS - OBS - OBS - OBS - OBS

DVF’s 75 ÅRS JUBILÆUM LØRDAG DEN 3. OKT. AFLYSES!
På grund af den seneste smitteudvikling af Covid-19, og de råd og retningslinjer, der er meldt ud fra myndigheders side, har DVF besluttet at aflyse jubilæet, der skulle have været afholdt lørdag den 3. oktober i drætshuset,
Gunnar Nu Hansens Plads 7, 2100 København Ø.
Jubilæet vil blive afholdt på et senere tidspunkt når forholdene tillader det!

--------------------------------------------------------------------

DVF's Repræsentantskabsmøde udsat!

Dansk Vægtløftnings-Forbunds ordinære Repræsentantskabsmøde 2020, der var sat til afholdelse lørdag den 26. sept. i Odense, aflyses under hensyntagen til den seneste udvikling i forbindelse med COVID-19.
Samtidig med Repræsentantskabsmøde var der indkaldt til visionsseminar, som hermed ligeledes er aflyst.
DVF vil melde ud om nye dato(er) for afviklingen så snart det er muligt.

Materialet til DVF's Repræsentantskabsmøde kan findes her!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mangler man information, der var tilgængelig på DVF's tidligere hjemmeside kan denne tilgåes via dette link:

Gammel hjemmeside