DVF Ordinært Repræsentantskabsmøde 2020 er udsat pga. COVID-19

Mødet skule have været afviklet den 16. maj 2020. Ny dato for afholdelse af møde vil blive udmeldt så snart den er fastlagt!
Se mere under nyheder.


Dansk Vægtløftnings-Forbund har indkaldt til ordinært repræsentantskabsmøde den 16. maj 2020 i Idrættens Hus i Brøndby. Materiale til mødet kan downloades her;
Dagsorden DVF rep.møde 2020


Samlet beretning


DVF Årsrapport 2019


Interne revisorers påtegning


DVF budget 2020


Indkaldelse DVF Rep.møde 2020

Mangler man information, der var tilgængelig på DVF's tidligere hjemmeside kan denne tilgåes via dette link:

Gammel hjemmeside