DVF Ordinært Repræsentantskabsmøde 2020 er udsat pga. COVID-19

Mødet skule have været afviklet den 16. maj 2020. Ny dato for afholdelse af møde vil blive udmeldt så snart den er fastlagt!
Se mere under nyheder.


Dansk Vægtløftnings-Forbund har indkaldt til ordinært repræsentantskabsmøde den 16. maj 2020 i Idrættens Hus i Brøndby. Materiale til mødet kan downloades her;
Dagsorden DVF rep.møde 2020


Samlet beretning


DVF Årsrapport 2019


Interne revisorers påtegning


DVF budget 2020


Indkaldelse DVF Rep.møde 2020

Mangler man information, der var tilgængelig på DVF's tidligere hjemmeside kan denne tilgåes via dette link:

Gammel hjemmeside

Nyheder

Tak og hilsen fra DIF's formand

Tak og hilsen fra DIF's formand

DIF's formand Niels Nygaard Formanden for Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Niels Nygaard, har udsendt en tak til alle frivillige i forbundets medlemsforeninger samt en hilsen til alle udøvere.Han anerkender det arbejde der er lagt i klubberne, og omfanget af den forestående opgave med at få åbnet op for idrætsaktiviteterne i forbindelse med genåbningen af Danmark efter COVID-19.Se hele Niels Nygaard...
18. maj 2020 10:52
DM Femkamp aflyses/flyttes

DM Femkamp aflyses/flyttes

På grund af COVID-19 er DVF desværre nødt til at aflyse DM 5-kamp 2020 den 13. og 14 juni!DVF Aktivitetsudvalg vil se på mulighederne for at mesterskaberne kan afholdes senere på året.
12. maj 2020 12:48
DVF’s Repræsentantskabsmøde udsættes

DVF’s Repræsentantskabsmøde udsættes

Dansk Vægtløftnings-Forbund er desværre nødsaget til at flytte det ordinære Repræsentantskabsmøde til, at der fra myndighedernes side gives tilladelse til at kunne mødes på betryggende vis.DVF overvejer om det evt. vil være muligt at afholde Repræsentantskabsmøde, samtidig med afholdelse af det tidligere lovede møde med indbudte klubfolk til planlægning af fremtidens tiltag.Bestyrelsen fortsætter ...
8. maj 2020 13:25

Ålholm Lejren 2020 Aflyst

Aflysning af Ålholm Lejren 2020 Kære unge vægtløftere og forældre. Jeg må desværre meddele, at Ålholm Lejren 2020 er aflyst på grund af situationen med COVID-19. Vi håber på jeres forståelse, da det ikke vil være muligt at gennemføre lejren med de nuværende retningslinjer, samt at en del af vores frivillige befinder sig i en risikogruppe.  Aflysningen vil betyde, at beløbet fra Billetto vil bl...
4. maj 2020 09:11
Opfordring fra formanden

Opfordring fra formanden

Det ser ud til at tidspunktet, hvor der igen kan åbnes for indendørsidrætten kommer til at vare lidt endnu! Men det skal ikke forhindre ”vægtløfteren” i at holde sig i gang, da det vil være muligt at træne udendørs. Og gøres det sammen med andre i grupper på under 10 personer - og med god afstand til sidemanden - kan motivationen forhåbentlig også holdes ved lige.Alle vægtløftere ved, at man kan h...
1. maj 2020 10:41
Corona-hjælpepulje  til Idrætsforeninger

Corona-hjælpepulje til Idrætsforeninger

DIF vil i perioden fra den 1. maj til og med den 15. maj åbne op for ansøgninger om økonomisk støtte fra breddeidrætsforeninger, som pga. COVID-19 oplever faldende indtægter. Arbejdet med at færdiggøre retningslinjerne og det tekniske setup er endnu ikke helt afklaret, men Aftaleteksten fra Kulturministeriet kan læses her Administrationen af hjælpe-puljen vil blive foretaget af DIF og DGI´s fælle...
29. april 2020 11:01
Opdatering fra ADD

Opdatering fra ADD

Anti Doping Danmark (ADD) har opdatert sine retningslinjer for Dopingtest i forbindelse med Covid-19. Således har ADD udarbejdet retningslinjer, der sikrer at dopingkontrollen er tilpasset så der kan sikres afstand mellem idrætsudøver og dopingkontrollant.Se mere på ADD's hjemmeside her! 
28. april 2020 10:14
VM Masters 2020 i Orlando, Florida, USA er AFLYST !!

VM Masters 2020 i Orlando, Florida, USA er AFLYST !!

  Tilmeldingen til VM Masters åbnede her i april. Men arrangørerne har valgt at lukke og aflyst. Der er for stor usikkerhed på hvornår alting åbner op igen efter Covid-19. F.eks så er ambassader til ansøgning af Visa lukket for andre end amerikaner, der er ingen flyrejser til USA og mange atleter har ikke mulighed for at træne, når nu klubberne er lukkede. Ønskes flere informationer, bedes man ...
23. april 2020 20:56
Formanden har ordet

Formanden har ordet

Hermed en orientering om forbundets situation.   Vi er jo alle en del af samfundet omkring os og skal indrette os efter de retningslinjer der bliver udmeldt. Det giver en del udfordringer som vi forsøger at løse hen ad vejen, og samtidig holde jer orienteret så godt som vi kan. Der er jo hele tiden nye situationer som kræver korrektioner i forhold til hvad der var gældende for bare nogle dage si...
19. april 2020 21:37
Beslutninger i forbindelse med coronasituationen

Beslutninger i forbindelse med coronasituationen

DVF's bestyrelse vil gerne give en status på de forskellige aktiviteter, der forestår i nær fremtid. Ålholm Vægtløftningsskole 21.-24. maj enten flyttes (hvis vi kan finde et passende tidspunkt senere på året) eller aflyses. EM Senior var flyttet fra april til juni måned (13.-21.), men DVF har opfordret EWF til at flytte mesterskabet til senere på året. Vi afventer en udmelding fra EWF. DVF's R...
18. april 2020 11:25
Se alle nyheder