Bredde- & Klubudvikling

Dansk Vægtløftnings-Forbund – Bredde

Breddeudvalget har til opgave at udvikle vægtløftningssporten i Danmark. Det gøres dels ved at afholde forskellige aktiviteter vore klubber kan koble sig på, dels konkret at gå ind og hjælpe vore eksisterende klubber samt være behjælpelige ved fødsel af nye klubber.