Regler for Kvalifikation

Kvalifikationskrav til internationale mesterskaber for 2016 og 2017

Fordeling af Elitemidler

Eliteudvalget afsætter langt størstedelen af sine midler – i 2018 knap 80% – til internationale mesterskaber. For 2018 ser fordelingen således ud:

StævneBudget
NM Senior35.000
EM Senior30.000
VM Senior25.000
VM Junior16.500
EM Junior/U2315.000
EM Ungdom10.000
NM Ungdom/Junior5.000


Tildeling af midlerne sker fremover via en vægtning af opnåede kvalifikationsresultater. Der opereres fortsat med A-, B- og C-krav. For disse gælder følgende:

C-krav er lig med fuld egenbetaling.

For A- og B-krav gælder, at midler tildeles efter vægtning, således at A-krav vægter dobbelt i forhold til B-krav. Der er for hvert enkelt stævne desuden fastlagt en maksimal tildeling, der for 2018 ser således ud:

StævneA-kravB-krav
NM Senior3.0001.500
EM Senior6.0003.000
VM Senior8.0004.000
VM Junior6.0003.000
EM Junior/U235.0002.500
EM Ungdom4.0002.000
NM Ungdom/Junior*1.000500


I de tilfælde hvor antallet af kvalificerede betyder, at det allokerede budget ikke anvendes fuldt ud, vil de tiloversblevne midler bliver anvendt til et af følgende formål: forøgelse af tildelingen til de kvalificerede løftere, betaling for en ekstra træner eller også overføres midlerne til en anden aktivitet.

Når kvalifikationsfristen for et givent stævne er udløbet, vil den endelige tildeling blive udregnet, og kvalificerede løftere blive orienteret.