FORENINGSPULJEN I DIF

17. maj 2019 12:32 , af Allan Carlsen

Der er nu åbnet for ansøgninger til Foreningspuljen i DIF.

Alle foreninger under Danmarks Idrætsforbund og DGI kan ansøge puljen. På nedennævnte link kan man læse mere om hvad der kan søget til.

Danmarks Idrætsforbund opfordrer til at søge om støtte til udvikling og puljen er på 45 mill. kr.

https://www.dif.dk/da/forening/nyheder/nyheder/2018/maj/2018_05_03_foreningspulje_aabnet 

Med sportslig hilsen

Allan Carlsen