Antidoping krav til deltagerer af DVF stævner

Dansk Vægtløftnings Forbund er et forbund under Danmarks Idrætsforbund (DIF). De Nationale
Antidopingregler gælder for alle, der dyrker konkurrenceidræt under DIF og herunder gælder de også for
medlemmer af Dansk Vægtløftnings Forbund. Dopingkontrol gennemføres af Anti Doping Danmark (ADD),
der også indbringer eventuelle overtrædelser for Dopingnævnet. 
 
Dansk Vægtløftnings Forbund (DVF) oplyser herved, at der kan forekomme dopingkontrol i forbindelse med
konkurrencer under DVF og at deltagere, der bliver indkaldt til dopingkontrol, er forpligtet til at afgive en
dopingprøve i henhold til reglerne i De Nationale Antidopingregler. Det bemærkes hertil, at en
udeblivelse/nægtelse af at afgive en dopingprøve, sidestilles med en positiv prøve og der kan idømmes en
sanktion på udelukkelse fra al idræt under DIF og DGI i op til 4 år, samt udelukkelse fra fitnesscentre, der
samarbejder med Anti Doping Danmark.    
 
For at få grundlæggende viden om antidoping og dine rettigheder og pligter under antidopingreglerne
anbefaler Dansk Vægtløftnings Forbund og Anti Doping Danmark, at deltagere ved Vægtløftningsstævner
der afholdes af Dansk Vægtløftnings Forbund, gennemfører e-læringskurset Antidoping 1 –
konkurrenceidræt: https://uddannelse.antidoping.dk/register-konkurrenceidraet/ . På samme platform
finder du også e-læringskurser, der er målrettet henholdsvis forældre til eliteidrætsudøvere og
trænere/ledere i idrætten.
Læs mere her: https://www.antidoping.dk/