DM 2024

November 21, 2023 Off By René Schultz Madsen

DVF har en målsætning om at gøre vores stævner bedre, både som oplevelse for atleter, trænerer og tilskuere, uanset om man er til stede under arrangementet eller ser med live.

Derfor har vi hævet niveauet for, hvad der kræves af de klubber, der ønsker at afholde de fremtidige års Senior DM.

DM er et kategori 1 stævne, så alle kravene der under skal opfyldes.

Nedenstående er forbedringer vi gerne ser man gør for at hæve niveauet:

  • Det afholdes i en sportshal med tribuner.
  • Der benyttes storskærm ved platformen til at vise nuværende løfter.
  • Der benyttes storskærm(e) i opvarmningen til at vise live streaming fra platformen.
  • Der benyttes storskærm(e) i opvarmningen til at vise nuværende løfter på platformen.
  • I opvarmningen skal der være mindst 8 platforme som enten er 2 store områder med hhv 4 platforme i hver eller 8 enkeltstående platforme.
  • Alle platforme er nummereret og anvises af ansvarlig for opvarmningen.
  • Opvarmningsområdet vil være kontrolleret af en ansvarlig, således at der kun er atleter der skal varme op og op til 2 trænere pr atlet.
  • Alle atleter/trænere udstyres med adgangskort.
  • Livestreaming med særskilt speaker af hele stævnet.

Alle klubber som er medlem af DVF, kan sende deres ansøgning om at afholde DM for et givent år. Ansøgningen og evt. budget for 2024 skal være sendt til [email protected] senest d. 22 december.
Valg af arrangør vælges straks efter (senest 5 arbejdsdage efter d. 22 december)

Ansøgningen skal indeholde en tekst omkring hvilke punkter i forbedringer man vil gøre ud over kravene for kategori 1 samt evt budget forbundet med de forbedringer.

DM 2024 er planlagt med start d. 20 April. Er der fra arrangørens side ønske om en anden dato, så skal dette begrundes i ansøgning. Der skal forventes at der er 100-150 deltagere til DM.

Mvh Stævne- & turneringsudvikling,
René Schultz Madsen