Vedrørende ungdom/junior/U23-landsholdet

Vedrørende ungdom/junior/U23-landsholdet

October 3, 2023 Off By Henrik Schou Madsen

DVFs bestyrelse har henover sommeren modtaget 2 anonyme henvendelser vedr. ungdom/junior/U23 landsholdet. Henvendelserne har sat spørgsmålstegn ved trivsel på landsholdet, udtagelsesprocesser samt personlige relationer mellem trænere og atleter.
Talent og Eliteansvarlig Michael Buth og Formand Tina Facius har været i tæt dialog med trænerteamet samt søgt sparring ved Idrættens kompetencecenter og DIF over de seneste måneder. Henvendelserne har givet anledning til følgende tiltag:

Allerede iværksatte tiltag
Fællesmøde mellem førnævnte politisk valgte og trænerteam.
Individuelle møder med alle trænere omkring ungdom/junior/U23 landsholdet.
Drøftelse af henvendelser og resultat af møder, med hele bestyrelsen.
Inkludering af Talent og Eliteansvarlig i trænermøder med udtagelse til internationale mesterskaber.
Oprettelse af samarbejde med mentaltræner Stine Bendix fra Sportoptimize, som rådgivende partner, med allerede afholdt første workshop for ungdom/junior/U23 landsholdet.

Kommende tiltag
Trivslen for alle vores atleter er meget vigtig for DVF, hvorfor vi kommer til at iværksætte en anonym trivselsundersøgelse for alle atleter tilknyttet et af landsholdene (senior, U23, junior og ungdom). For de yngste kommer dette til at foregå gennem forældrene.
Nye retningslinjer for personlige relationer i og omkring landsholdet.
Dokumentation af og kommunikation omkring retningslinjer for habilitet og inhabilitet.
Ansættelseskontrakter for alle fast-tilknyttede frivillige.
Samarbejdsaftale med fysioterapeut Amalie Breiner Nielsen.
Undersøgelse af mulighed for at inddrage flere klubtrænere med fokus på inddragelse af kvindelig træner, set i lyset af en stigende kvindelig atletgruppe.

Vægtløftning er stadig en nichesport i DK. Antallet af udøvere og trænere gør, at det ikke kan undgås at der vil være sammenfald mellem klubrelationer eller andre personlige relationer. Dette er også årsagen til behovet for tydeligere retningslinjer på området. Dette kan og skal ikke stå i stedet for anmeldelse af uetiske og/eller strafbare forhold.
Med de mange møder med trænerteamet, en fælles forventningsafstemning og ovenstående tiltag på plads, er en samlet bestyrelse enige om at vi har reageret korrekt og rettidigt på de henvendelser der er kommet, og er fuldt trygge ved et fortsat samarbejde med trænerteamet.
Vi vil altid anbefale at man tager udfordringer/spørgsmål op med trænerteamet, alternativt en klubtræner. Vi har dog valgt at oprette en neutral kommunikationskanal for henvendelser fra landsholdet. Henvendelser kan indtil videre sendes til [email protected] eller [email protected]

Henvendelser modtages i fortrolighed, men vi opfordrer at man giver sig til kende, da dialog ellers ikke er mulig.