Indskærpelse omkring rekordforsøg.

Indskærpelse omkring rekordforsøg.

August 23, 2023 Off By Henrik Schou Madsen

DVF bringer hermed en indskærpelse omkring rekorder, for at sikre en ensretning og kontinuitet af niveauet af danske rekorder.
Rekorder kan kun sættes ved anvendelse af 3 dommersystem, hvor maksimalt en af dem må være B-dommer som det allerede er kendt fra stævnebestemmelserne.
Yderligere ønsker bestyrelsen at stadfæste, at der ikke ad-hoc kan samles en dommerkonstellation til godkendelse af enkelte rekorder på dagen til stævner der allerede er udmeldte med 1 dommersystem. Der skal være en ensartet bedømmelse af alle atleter på dagen, og derved kan der ikke justeres i forhold til enkelte løft.
Ud over at et stævne skal anvende 3 dommersystem, skal stævnet også følge IWF og DVF regler for afvikling af stævner! Det vil sige at der skal være godkendt udstyr og der skal være en korrekt opsætning af platform samt dommerplaceringer.