DVF’s bestyrelse har konstitueret sig!

DVF’s bestyrelse har konstitueret sig!

May 22, 2023 Off By Henrik Schou Madsen

Tirsdag d. 2/5 afholdte den nye bestyrelse et kort men godt konstitueringsmøde. Her blev følgende poster og ansvarsområder uddelt således:

Tina Facius; Formand og politisk ansvarlig

Michael Buth; Næstformand og ansvarlig for talent og elite

Karina Hauge; 2. næstformand og ansvarlig for bredde og klubudvikling

Rene Madsen; Medlem og ansvarlig for stævne og turneringsudvikling

Stefan Daugaard; Medlem og ansvarlig for træner og dommer uddannelse og udvikling

Anders Søby; Medlem og ansvarlig for Kommunikation

Dorthe Lauridsen; Medlem og uden et overordnet ansvarsområde, men som sparringspartner for Stefan og Karina som begge har overtaget ansvarsområder som Dorthe har mange års erfaring indenfor.

Det efterlader ansvarsområdet ”Økonomi og forretningsudvikling” uden en ansvarlig, hvorfor det er besluttet, at det ansvarsområde overlades til en arbejdsgruppe bestående af formand, de 2 næstformænd og DVF’s forretningsfører Henrik S. Madsen.

Arbejdsgruppen har til formål at behandle og beskrive forslag til bestyrelsen, for hurtigere beslutningstagning, samt at sikre gennemsigtig og opdateret økonomistyring i de forskellige ansvarsområder.

Bestyrelsen har første bestyrelsesmøde d. 12/6