Husk børneattester!

Husk børneattester!

June 20, 2022 Off By Henrik Schou Madsen

Folketinget har vedtaget ny lovgivning, der bevirker at I som forening ikke fremover selv skal give Udelukkelsesnævnet besked hvis I modtager en ”positiv” børneattest.

Det er ekstremt vigtigt at alle i Dansk Vægtløftnings-Forbund (DVF) er med til at sikre et børnevenligt miljø og DVF opfordrer derfor kraftigt til at man ude i klubberne tager opgaven med at fremskaffe børneattester alvorligt – nu er der i hvert fald en administrativ opgave mindre med denne lovændring.

Den nye lov træder i kraft den 1. juli 2022

Læs mere her