Opdateret CWC 2022 info.

Opdateret CWC 2022 info.

January 20, 2022 Off By Henrik Schou Madsen

Her følger lidt praktisk info omkring afviklingen af CWC.

Første punkt er ikke overraskende Corona-relateret.

Vi henstiller til, at der bæres mundbind når man ikke er aktiv. Dvs. at løftere, mens de varmer op og konkurrerer, ikke behøver at have mundbind på.

Det samme gælder skivepåsætter og øvrige officials, hvor mundbind besværliggør udførelsen af opgaven (skivepåsætning, speakning o.lign.)

Der vil i opvarmningslokalet være forstøvere med sprit og klude til rengøring af stænger og skiver. Det er op til den enkelte deltager selv at afgøre behovet for afspritning.

Der har været en del afbud (grundet Corona) og der er derfor rykket lidt rundt i grupperne. Der er fortsat 6 grupper, og seneste opdaterede startliste kan downloades nedenfor.

Mht. indvejning:
Gruppe 1-4 vejer ind mellem 08:00 og 09:00. Det foregår i IK’s træningslokale (omklædningsrummene)
Gruppe 5 og 6 kan vælge at veje ind mellem 8 og 9, men har også muligheden for at veje ind mellem 13:30 og 14:00 (der er altså “kun” en halv time) ligeledes i omklædningsrummene.

Den overordnede tidsplan for dagen kan ligeledes downloades nedenfor. Vær opmærksom på, at der er præsentation af hver gruppe i forlængelse af den foregående. Det er vigtigt, at alle er klar til præsentationen til tiden.

Der er som udgangspunkt ikke planlagt pause mellem træk og stød. Hvis der kommer yderligere afbud på dagen kan dette blive ændret, hvilket i givet fald vil blive meddelt trænerne.

Vi anbefaler, at man husker varmt tøj, da forhallen erfaringsmæssigt kan være ret kølig i januar måned.

Vi glæder os til et fedt stævne!
IK 99 Vægtløftning