Skal Du være vores næste Allan?

Skal Du være vores næste Allan?

October 18, 2021 Off By Henrik Schou Madsen

Igennem mere end 30 år har Allan Carlsen været medlem af DVF’s bestyrelse i forskellige positioner, men ved Repræsentantskabsmødet den 22. maj 2021 trådte Allan ud efter lang og meget tro tjeneste!

Samtidig har Allan gennem alle årene været en uundværlig ressource i forbindelse med afvikling af DVF’s stævner – både som stævnespeaker og som stævnestyrer. Allan vil stadig gerne hjælpe til ved kommende stævner, men kan ikke i samme omfang som tidligere påtage sig det store ansvar for stævneafviklingen!

Derfor opfordrer DVF til, at man ude i klubberne finder den – eller de frivillige, der har lyst til at varetage enten speaker- eller stævnestyrerfunktionen! DVF har brug for flere Allan’er!!

Har man lyst til at påtage sig en af disse spændende opgaver, kan man melde sig ved at skrive til DVF’s kontor på; [email protected]
Der vil naturligvis være en oplæring/indføring til begge funktioner inden man slippes løs ved et DVF stævne!