Fra Formanden!

Fra Formanden!

September 7, 2021 Off By Henrik Schou Madsen

Den 29. og 30. august blev der afholdt ekstraordinær IWF kongres i Doha, Qatar. Det eneste emne var en vedtægtsændring der ville sikre at vægtløftning fremover også kan være en del af den olympiske familie.

Resultater fra mødet blev at nu er Doping kontrol ude af IWF’s hænder. Dette sikrer dog ikke nødvendigvis, at det bliver mere effektivt da der stadig udestår en del problemer omkring Anti doping arbejdet i flere lande, men det betyder dog, at man nu ikke længere kan bebrejde IWF hvis det ikke fungerer.

Selve ledelsesproblemerne i IWF ser desværre ud til at trække ud, da der – som jeg ser det – ikke er nogle åbenlyse præsident emner! Så vi må her væbne os med tålmodighed.

Der er et stærkt pres fra den olympiske bevægelse til at IWF får løst deres ledelsesproblemer, men når så mange forskellige interesser skal mødes, er det en vanskelig opgave! Jeg er derfor alvorligt bange for, at der vil være uro i en lang tid endnu.

EWF er desværre også ude i organisatoriske problemer, og det har vist sig svært at finde en oplagt kandidat som formand! Herudover er det yderst beklageligt at flere af EWF’s udvalg pt. ikke fungerer.

Mange hilsner
Erling Johansen
Formand DVF