Retningslinjer for indendørsidræt er klar

April 21, 2021 Off By René Schultz Madsen

Onsdag den 21. april, kan både børn og unge under 18 år og voksne over 70 år igen mødes til idrætsaktiviteter indendørs. Nu er retningslinjerne fra Kulturministeriet klar. 

Retningslinjerne for genåbning af indendørsidrætten er nu klar, og i morgen, onsdag den 21. april, genåbner indendørs idræt for børn og unge under 18 år og for voksne over 70 år.

Bemærk, at det i de endelige retningslinjerne fremgår, at børn og unge under 18 år omfatter unge til og med 17 år – og ikke til og med 18 år, som vi tidligere har meldt ud.

DIF stærkt utilfredse med kravet om coronapas for +70 år og arbejder aktivt for at ændre de nye regler.  Bekendtgørelsen vedr. coronapas ligger ikke klar endnu, men indtil videre er ovenstående gældende for brugen af coronapas i idrætten.

Se de endelige retningslinjer her

Med virkning fra onsdag den 21. april gælder følgende for indendørsidrætten:

 • Indendørs idræt på tværs af alle idrætter er tilladt for børn og unge til og med 17 år og for voksne over 70 år.
 • For børn og unge til og med 17 år gælder et forsamlingsforbud på 25 personer. Der er ikke krav om coronapas.
 • For voksne over 70 år gælder et forsamlingsforbud på 10 personer. Der er krav om coronapas.
 • Der er ikke krav om coronapas for trænere og evt. nødvendige voksne.

For udendørsidrætten gælder følgende:

 • Der gælder et forsamlingsforbud på 50 personer for udendørs idræt.
 • Forsamlingsforbuddet omfatter ALENE personer, som er en aktiv del af aktiviteten dvs. udøvere, trænere, dommere mv. 
 • Professionel idræt er fortsat undtaget.
 • Superliga-ordningen med mulighed for op til 500 siddende tilskuere pr. sektion. Tilladelsen omfatter kun fodboldkampe i 3 F Superligaen, NordicBet ligaen og Gjensidige Kvindeligaen, 1. division (kvinder) og 2. division, finalen i Sydbank Pokal og Kvindepokalfinalen samt A-landskampe (herrer og kvinder).

DIF glæder sig over, at idrætsforeninger landet over igen kan mødes til indendørs idræt, selvom voksne over 18 år desværre må væbne sig med tålmodighed lidt endnu. Går alt efter planen, vil også de kunne tage del i idrætsfælleskabet indendørs fra den 6. maj.

18 spørgsmål og svar om corona-restriktionerne

Hvad er et coronapas egentlig? Hvordan er det nu, forsamlingsforbuddet lyder for hhv. indendørs og udendørs idræt? Og hvad stiller I op, hvis jeres sogn skal lukke ned midlertidigt? DIF´s corona-taskforce giver dig overblikket her. 

 1. Hvad er de gældende forsamlingsforbud for foreningsidrætten?
  Følgende forsamlingsforbud gælder med virkning fra den 21. april og frem til foreløbig den 6. maj:

  Indendørs idræt:

  • For børn og unge under 18 år (t.o.m. 17 år) gælder et forsamlingsforbud på 25 personer inkl. trænere, frivillige, dommere mv. Der er ikke krav om coronapas.
  • For voksne over 70 år gælder et forsamlingsforbud på 10 personer inkl. trænere, frivillige, dommere mv. Der er krav om coronapas.

  Udendørs idræt:

  • Der gælder et forsamlingsforbud på 50 personer for udendørs idræt.

 1. Må forældre overvære udendørs træning?
  Ja, der må gerne være fx forældre til udendørs idrætsaktiviteter, så længe det gældende generelle forsamlingsforbud på pt. 50 personer overholdes. Det er fortsat foreningens ansvar, at forsamlingsforbuddet bliver overholdt.
 2. Hvilke arealkrav gælder for indendørs idrætsaktiviteter?
  Der skal være 4 kvm pr. udøver, så der er god mulighed for at holde afstand.
 3. Hvilke regler gælder for idrætten i de sogne, der må midlertidigt nedlukkes?
  Ved nedlukning af et sogn, er der kun krav om, at indendørsidrætten lukkes ned. Udendørs idræt kan således som udgangspunkt fortsætte. Det vil dog kommunen, som træffer beslutning om, hvilke udendørsfaciliteter, som de vil lukke/holde åbent.
 4. Hvad er et coronapas?
  Et coronapas er digitalt og med flueben i en af nedenstående muligheder, kan man få adgang til de dele af samfundet, som myndighederne har besluttet, kræver fremvisning af coronapas:
  • Tidligere påvist smitte med COVID19 (6 måneder)
  • Negativ PCR-eller lyntest (svaret må max være 72 timer gammelt)
  • Færdigvaccination mod COVID19

Coronapasset kan findes via sundhedsplatformen MinSundhed (findes også som app).

 1. Hvem skal vise coronapas for at træne indendørs?
  Der er krav om coronapas for personer over 70 år.
 2. Er der krav om coronapas for trænere og nødvendige voksne?
  Nej.
 3. Hvem har ansvaret for at tjekke coronapas?
  Ansvaret ligger hos den enkelte forening eller facilitetsejer. I praksis vil det ofte være den enkelte træner, der tjekker for et gyldigt coronapas ved holdtræning eller halinspektøren eller andet personale i det tilfælde, hvor man lejer en bane.

Er der ingen træner, kan man formentlig kontrollere hinanden, men det vil være klubben eller facilitetsejeren, der er ansvarlig ved evt. manglende kontrol.

 1. Hvad kan der ske, hvis foreningen ikke tjekker coronapas?
  Det er strafbart og kan resultere i bøde, hvis man giver adgang til træning indendørs uden fremvisning af coronapas for de grupper (pt. voksne over 70 år), som der er krav om coronapas for.
 2. Må en vaccineret person over 18 år og under 70 år træne indendørs?
  Nej, frem til den 6. maj 2021 er det udelukkende tilladt for børn og unge under 18 år (t.o.m. 17 år) og voksne over 70 år at træne indendørs – det ændrer en evt. vaccination desværre ikke på.
 3. Må eliteatleter (undtaget for forsamlingsforbundet) træne med børn og unge under 18 år?
  Det fraråder vi, da det kan være vanskeligt at forklare evt. myndigheder, hvorfor voksne og unge træner sammen.
 4. Må nødvendige forældre deltage i børne- og unge aktiviteter (fx ved forældre-barn-gymnastik eller ishockey for U7)?
  Ja, hvis de er nødvendige for at afvikle aktiviteten, men de tæller med i det samlet antal deltagere.
 5. Åbner omklædningsrum for både indendørs- og udendørsidrætter?
  Ja, men de må kun benyttes af de grupper, der må træne indendørs idræt, dvs. børn og unge under 18 år for voksne over 70 år.

Det skal desuden sikres, at der er 4 kvm pr. person, at der holdes mindst en meters afstand, at sundhedsmyndighedernes anvisninger til rengøring overholdes, og at kødannelse undgås.

 1. Må foreningsfitness åbne for børn og unge under 18 år og voksne over 70 år?
  Ja.
 2. Må vi arrangere træning for flere grupper samtidig? (sektionering)
  Ja, hvis I sikrer, at hver gruppe holder sig inden for det gældende forsamlingsforbud inkl. træner. I skal desuden sikre, at I overholder følgende:
  • Der skal være tilstrækkelig afstand mellem grupperne – gerne mindst 2 meters afstand.
  • I skal sørge for at afgrænse den ene træningszone fra den anden. Anvend fx kegler, toppe, snor, kridt eller anden tydelig markering.
  • Der skal altid være en træner eller anden ansvarlig til stede ved afvikling af idrætsaktiviteter for børn. Husk, at vedkommende tæller med i det samlede antal personer.
 3. Må en træner stå for aktiviteter i flere grupper samtidig?
  Nej, hvis der er flere grupper til stede på samme tid, må en instruktør eller træner kun have ansvaret for aktiviteterne i en af grupperne.
 4. Hvad er kravene ift. mundbind og skilte?
  Der er stadig krav om mundbind, og man skal forening huske at opsætte de nødvendige skilte, herunder antal personer, som må være til stede i lokalet samt krav om mundbind og coronapas.

link til plakat – coronapas

link til plakat – mundbind

 1. Må der afholdes bestyrelsesmøder indendørs?
  Nej, ikke medmindre at hele bestyrelsen er op til og med 17 år eller 70 år og derover.

Se de fulde retningslinier fra Kulturministeriet her under.
Skuller der opstå spørgsmål i forbindelse med retningslinierne, så kan Frank Petersen kontaktes.