DVF – En mulighed for indflydelse

March 31, 2021 Off By Simon Kastbjerg Darville

Dansk Vægtløftnings Forbunds Årsmøde 22. maj 2021

Vi er i den situation at vi mangler frivillige til DVF’s Bestyrelse. På valg i år er næstformanden (vakant) – Breddeudvalget (Allan ønsker ikke genvalg efter 31½ år) – Kassereren (Jeppe genopstiller) – Crossfitudvalget (vakant). Desuden har vi ikke haft en PR-udvalgsformand i flere år.

Det betyder at Bestyrelsen består af Formanden (Erling Johansen) – Eliteudvalget (Anders B. Nielsen) og Aktivitetsudvalget (Dorthe Lauridsen) og så selvfølgelig kasserer Jeppe Nørgaard.  Det er uholdbart i længden og derfor kommer her en appel om at melde sig hvis man brænder for vægtløftningssporten. Hvad enten det er ungdom, veteran, elite eller bredde.

Vi er økonomisk godt kørende, da der har ophobet sig et overskud grundet Covid-19 og deraf manglende aktiviteter. Det giver udvalgene mulighed for at gennemføre de projekter, der aftales i bestyrelsen.

Dansk Vægtløftnings Forbund er på nuværende tidspunkt i gang med at udvikle den 4-årige strategiaftale med DIF, der skal lægge rammen for 2022-2025. At komme ind i bestyrelsen nu, vil også give mulighed for at sætte sit præg, på den udvikling der står for døren.

Vi afventer selvfølgelig at der åbnes for aktiviteter i forhold til de restriktioner, der er gældende, men en ting er sikkert og det er at vi alle længes efter normale tilstande, så der kan trænes på fuld styrke og vi kan afholde vore mesterskaber, træningssamlinger m.m.