Formanden på sygeorlov

January 6, 2021 Off By Henrik Schou Madsen

I forbindelse med en forestående behandling i forbindelse med sygdom, er det desværre ikke muligt for DVF’s formand Erling Johansen at varetage sin post de næste par måneder. I mellemtiden vil DVF’s Eliteudvalgsformand Anders Bendix Nielsen blive konstitueret som formand for DVF. I første omgang indtil 1/3-2021, hvorefter der tages stilling til situationen. Anders har været medlem af DVF’s bestyrelse de sidste knap 20 år!