Udviklingspulje: Nye Målgrupper

Udviklingspulje: Nye Målgrupper

December 28, 2020 Off By Simon Kastbjerg Darville

En del af Dansk Vægtløftnings Forbunds strategispor, at udvikle nye målgrupper ude i klubberne. Med nye målgrupper forstås en gruppe, som den enkelte klub, endnu ikke har i deres daglige virke. Har en klub ikke noget ungdomshold, kan dette være en ny målgruppe. Har en intet hold for veteraner, kan dette være en ny målgruppe. Det vigtigste er, at arbejdet bidrager til at udvide klubben ud i et område eller en målgruppe, som denne endnu ikke varetager. 

Det kræver selvfølgelig, at klubben har en bestyrelse, samt nogle nøglepersoner, der ønsker at få dette til at ske. Som en del af projektet, vil der blive lagt en plan for, hvordan det videreføres efter opstart. 

Vi ønsker dog, at bidrage til den positive udvikling ude i klubberne. Dansk Vægtløftnings Forbund har derfor afsat midler til dette arbejde. Midlerne omfatter en mindre økonomisk støtte samt sparring omkring opstart samt undervejs. 

Puljen er på i alt 10.000 kr., og der vil blive udvalgt mellem 3-6 projekter. 

Sparringen omkring opstart og planlægning af videre forløb vil blive udført af Simon Darville samt Frank Petersen. 

Ansøgningsskemaet findes her: Ansøgningsskema Nye Målgrupper

Om Corona: Vi har fuld forståelse for, at pandemien stadig er i fuld gang. Vi går ind i 2021 med en smule optimisme, og håber således, at vi kan bruge det første halvår på planlægning, og andet halvår på udførsel af disse projekter. Den egentlig projektplan vil ske i samarbejde med ansøgerne.