Ord fra formanden!

Ord fra formanden!

October 8, 2020 Off By Henrik Schou Madsen

Pga. Coronapandemien er der stadig stor usikkerhed om, hvornår det igen bliver muligt at afholde internationale stævner. Mange lande har nationale restriktioner og andre har restriktioner rettet mod andre lande. Dette gør det svært at samles til stævner fyssik, hvorfor der nu gøres forsøg med online konkurrencer.
Herhjemme er det lykkedes at afholde nogle konkurrencer, hvor vi har kunnet overholde retningslinjerne med hensyn til afspritning, afstand og lign. Jeg er dog klar over, at det bestemt ikke er den samme oplevelse når der ikke kan blive plads til andre end de der deltager, og de så også må forlade stævnet når de er færdige. Det er dog desværre nødvendigt, og det vigtigste er vel, at alle de der træner hen mod et stævne kan vise hvad de kan.
Jeg ville ønske, at det var muligt at have stævneplanen for 2021 klar, men forholdene ændres ofte fra dag til dag, så I må blot følge med på hjemmeside og andre steder.
Det var måske en ide at genoplive de små klubstævner med feks. 10 deltager på en hverdagsaften eller Weekend. Her kan klubberne invitere andre atleter til kamp og, hvis der er mulighed for rekorder, sørge for tilmelding på terminslisten samt få dommere i henhold til stævnereglerne.
Mange hilsner Erling.