DVF’s Repræsentantskabsmøde udsættes

DVF’s Repræsentantskabsmøde udsættes

May 8, 2020 Off By Henrik Schou Madsen

Dansk Vægtløftnings-Forbund er desværre nødsaget til at flytte det ordinære Repræsentantskabsmøde til, at der fra myndighedernes side gives tilladelse til at kunne mødes på betryggende vis.
DVF overvejer om det evt. vil være muligt at afholde Repræsentantskabsmøde, samtidig med afholdelse af det tidligere lovede møde med indbudte klubfolk til planlægning af fremtidens tiltag.
Bestyrelsen fortsætter med det daglige arbejde, indtil der kan afholdes rep.møde og gennemføres valg til de forskellige poster.

Mvh
Erling Johansen
Formand DVF