Formanden har ordet

Formanden har ordet

April 19, 2020 Off By Allan Carlsen

Hermed en orientering om forbundets situation.

Vi er jo alle en del af samfundet omkring os og skal indrette os efter de retningslinjer der bliver udmeldt. Det giver en del udfordringer som vi forsøger at løse hen ad vejen, og samtidig holde jer orienteret så godt som vi kan. Der er jo hele tiden nye situationer som kræver korrektioner i forhold til hvad der var gældende for bare nogle dage siden, før en beslutning bliver taget.

DIFs bestyrelse forsøger at varetage idrættens interesser ved forhandlinger med regeringen og ministre indenfor vort område. Vi får daglig meddelelser om hvordan det går og så snart der åbnes op vil vi gå i gang med at sætte skub i udarbejdelse af stævner og øvrige aktiviteter.

Der er i øjeblikket initiativer til at vi kan få økonomisk hjælp til lønudgifterne til vore to ansatte som jo ikke kan udfører en stor del af det arbejde de bliver lønnet for, men det løser jo ikke de opgaver som ikke bliver udført. Her har bestyrelsen måtte tage en stor del af opgaverne med Allan C. som den bærende kraft.

Internationalt er der sket det at præsidenten for IWF er trådt tilbage, og en forløbig ledelse er indsat indtil der kan iværksættes afstemninger igen. Vi må gå ud fra at der ikke sker de store ændringer indtil da. Der forgår i øjeblikket forhandlinger som skal sikre at der vil blive en retfærdig udvælgelse af de atleter som skal deltage ved OL 2021.

En del af de sager der ligger imod nationer som har forbrudt sig imod dopingreglerne er afgjort, men ikke alle er færdigbehandlet. I en længere periode er der ikke blevet foretaget test p.g.a. corona og også her er den store udfordring med hensyn til lige muligheder for atleterne.

IOC som står for afvikling af de olympiske lege er opmærksomme på problemet, men om der kommer en for os tilfredsstillende løsning står endnu hen i det uvisse.

Måden at håndtere corona på er så forskellig fra land til land at der vil være stor usikkerhed i forbindelse med afvikling af internationale begivenheder, og det kan blive nødvendigt at vi som bestyrelse må træffe beslutninger for deltagelse i begivenheder, som vil være baseret på beskyttelse af jeres helbred.

Sidst, men ikke mindst, så vil jeg opfordre alle vore klubber til at melde ind til DVF’s sekretariat, hvis I p.g.a. coronaen mister medlemmer, har udgifter eller har mistet indtægter. Så vil vi bringe det videre til DIF, som har fået en pulje til dækning.

Erling Johansen