Beslutning vedr. DM Senior 2020

March 10, 2020 Off By Allan Carlsen

DVFs bestyrelse har på et ekstraordinært telefonisk bestyrelsesmøde tirsdag aften nået frem til følgende foreløbige beslutning vedr. weekendens DM Senior:

Idet DVF ikke råder over lægefaglig viden, læner vi os op ad DIFs retningslinjer på området. Disse er lavet i overensstemmelse med sundhedsmyndighedernes anbefalinger om større forsamlinger. DVFs foreløbige beslutning skyldes først og fremmest at et typisk DM i vægtløftning ligger meget langt under den grænse på 1000 personer der gælder pt, og at de supplerende tiltag som DIF anbefaler i meget høj grad kan gennemføres.

DM Senior gennemføres derfor som planlagt med mindre de officielle retningslinjer ændrer sig i de kommende dage.

DVF ønsker at indskærpe alle deltagere bedes følge de generelle retningslinjer omkring forsvarlig opførsel (håndhygiejne, hilseformer osv.). Tilskuere bør ligeledes overveje om de bør møde op personligt eller i stedet følge live-stream på intenettet (nærmere detaljer omkring live-stream kommer på Facebook inden stævnet).

I skrivende er DIFs anbefalinger disse:

https://www.dif.dk/da/forening/nyheder/nyheder/2020/3/corona-s–s-hvad-s-anbefaler-s-dif

Eventuelle skærpelser fra officiel side vil naturligvis blive taget til efterretning. 

Mvh

Erling Johansen og Anders B. Nielsen