Henrik Schou Madsen er tilbage på Sekretariatet

Henrik Schou Madsen er tilbage på Sekretariatet

May 3, 2019 Off By Allan Carlsen

Vor formand Erling Johansen skriver:

Det er med stor glæde at Henrik nu kan vende tilbage på kontoret, dog ikke på fuld tid.

Det betyder at Allan nu får mere tid til sin familie,som har været noget forsømt i en lang periode.

Vi vil i bestyrelsen arbejde på at finde en løsning så vi i fremtiden ikke kommer i en lign. situation, hvor vi ligger underdrejet indtil vi finder en løsning.

Jeg vil samtidig gøre opmærksom på at med den nye sponseraftale med ELEIKO vil det nu være muligt at bestille materaler hos DVF 2 gange om året (15/5 og 15/11) så klubberne kan opnå store rabatter. Materialerne vil blive leveret til AK. Atlas i Slagelse, hvorfra klubberne så selv skal hente det bestilte. Tilbuddene vil blive udsendt direkte til alle klubber.

Vi har også fået en aftale ang. ELEIKOs tøjkollektion,det vil komme på hjemmesiden så der kan bestilles her. Vi håber ligeledes at der vil være en bod ved stævnerne så man kan se og evt. prøve størrelserne.

Erling Johansen