Ny persondataforodning

maj 2, 2019 Slået fra Af Henrik Schou Madsen

Den 25. maj 2018, træder den nye persondataforordning i kraft. Forordningen ændrer ikke grundlæggende på, hvilke persondata man som forening kan behandle, men forordningen stiller større krav til dokumentation for, at personoplysningerne behandles korrekt og sikkert.

DIF og DGI har udarbejdet vejldning, der forhåbenltig kan svare på de spørgsmål der måtte være i denne forbindelse! Vejledningen indeholder også skabeloner, der kan bruges som udgangspunkt for at få al formalia på plads inden den 25. maj. 
Vejldningen kan hentes her!