B-DM afvikles over 2 dage

May 2, 2019 Off By Allan Carlsen

Grundet det store antal tilmeldinger afvikles B- DM over 2 dage.

Der vil være 43 løftere om lørdagen. Bemærk at vi skifter mellem kvinder og mænd i afviklingen.

Om søndagen er der 33 løftere. Der vil kun være en indvejning begge dage, kl. 08:00 – 09:00.

Grupperen er markeret på vedlagte startlister.

Startliste B-DM