Ændringer til DVF’s stævnebestemmelser

May 2, 2019 Off By Allan Carlsen

Ændringer til DVF’s stævnebestemmelser gældende fra 1. november 2018.

Nye vægtklasser: alle steder hvor vægtklasser er nævnt, er rettet til de nye vægtklasser.

Tilmelding til DVF mesterskaber: Fristen er nu rykket til 21 dage før mesterskaber og eftertilmelding til 16 dage før. Årsagen er at det kan være svært at nå at ændre tidspunkter og dage så alle er orienteret.

Foreningsskifte: Foreningsskifte finder normalt sted i juli måned og skal for at have gyldighed meddeles af vægtløfteren eller dennes nye forening til den hidtidige forening og DVF.

Finder foreningsskifte sted på andet tidspunkt, skal det også ske efter aftale mellem den hidtidige forening og den nye til en aftalt dato. DVF skal orienteres.

Danske Mesterskaber for hold: 
Foreningsskifte: Skifter en løfter forening i kvalifikationsperioden, beholder den afgivende forening de Sinclairpoint, der er opnået inden foreningsskifte. De point, der opnås efter foreningsskifte tæller på holdet i den nye forening.

Præmiering gældende for mænd- og kvindehold:
Det vindende hold modtager DIF’s mesterskabsmedaljer, hold nr. 2 modtager DVF’s sølvmedaljer og hold nr. 3 modtager DVF’s bronzemedaljer. 

Desuden tilfalder en vandrepokal det vindende hold. Vinder samme klub 5 år i træk tilfalder pokalen klubben.

B-DM og Regionale B-mesterskaber: Her fjernes kravet om ikke at have vundet guld-sølv-bronze ved DM Senior eller guld ved DM junior, DM ungdom, B-DM samt at man ikke må deltage mere end 3 år.

Reglen om at der ikke kan sættes danske rekorder fjernes.

B-mesterskaberne erstatter de gamle Begyndermesterskaber.

Der uddeles pokal til bedste klub beregnet efter point. 10 point for en 1. plads, 8 for en 2. plads, 7 for en 3. plads osv. Såvel placering for mænd og kvinder indgår. Står 2 klubber lige, er det den klub med højeste antal placeringer, der vinder osv.

Rekorder: Rekorder kan kun sættes af løftere, som er medlem af en klub under DVF og som vil kunne repræsentere DVF under de på rekordtidspunktet gældende internationale regler.

Kontrol af stang og skiver kan foretages før stævnets begyndelse af den tekniske kontrollant. Materiellet skal leve op til IWF’s autoriserede specifikationskrav.

Sættes der rekord i samme vægtklasse med samme vægt på samme dato 2 steder, er det den tidsmæssigt først satte (timestamp), der er gældende.

Danske Seniormesterskaber: Kvalifikationskrav er pt. sat til:

Mænd:                                    Kvinder:
55 kg          100 kg                 45 kg                   70 kg
61 kg          130 kg                 49 kg                   75 kg
67 kg          160 kg                 55 kg                   105 kg
73 kg          180 kg                 59 kg                   115 kg
81 kg          200 kg                 64 kg                   120 kg
89 kg          210 kg                 71 kg                   125 kg
96 kg          215 kg                 76 kg                   130 kg
102 kg        220 kg                 81 kg                   135 kg
109 kg        225 kg                 87 kg                   140 kg
+109 kg      230 kg                 +87 kg                 145 kg
Kvalifikationsperioden er fra dagen efter DM Senior 2018 til 4 uger før DM Senior 2019.

Nye krav til DVF’s Elitenål i forhold til de nye vægtklasser er sat, men vi afventer krav til den Nordiske Elitenål før vi endeligt beslutter DVF’s krav.

Nyt punkt:

  1. FORENINGSSTÆVNER 

18.1               For at få registreret resultater som officielle resultater i forhold til kvalifikationer, rekorder, optjening af point til holdturneringen m.m. skal stævnet være optaget på  DVF’s terminsliste mindst én måned inden afholdelse.

                       Klubben afgør selv om der skal benyttes 3-dommer eller et-dommersystem.

                      Skal resultatet gælde som rekord, skal dommerudvalget acceptere de indkaldte dommere. Dette skal ske senest en måned før stævnet.

                      Dommerudvalget kan være behjælpelig med indkaldelse af dommere. Udvalget skal dog have besked 3 måneder før stævnet.

                      Se i øvrigt rekordbestemmelserne punkt 19.1.

DVF’s Stævnebestemmelser kan findes på DVF’s hjemmeside under ”Om DVF”.

Allan Carlsen