Julehilsen fra formanden!

  

Endnu et år er gået og julen står for døren. Der skal lyde en jule- og nytårshilsen fra Dansk Vægtløftnings-Forbund. I 2009 har vi for alvor taget fat på forberedelserne, til den nye struktur, som til 1. januar 2010, bliver en realitet. Aktivitetsudvalget har forberedt sig godt, i fornuftigt samarbejde med de nu tidligere lokalforbund og jeg tror de (vi) er klar til arbejdet. Selvfølgelig kan opstarts problemer ikke helt undgås, men her håber jeg på forståelse, for det store arbejde udvalget har lavet og står overfor.

2009 har også budt på store sportslige glæder – ikke mindst NM ungdom og junior på hjemmebane, som var en stor succes. Det glæder mig samtidig, at se den talentudvikling, som er sat i gang med u-17 virkelig bærer frugt – selv om det selvfølgelig først og fremmest er arbejdet i klubberne, som virkelig batter. Her har vi virkelig nogle klubber, som ser ud til at have fundet opskriften på succes – ingen nævnt, ingen glemt J
Ligeså glædeligt er det, at forberedelserne til ”næste skridt” i talentudviklingen og fastholdelse af vores løftere, er i fuld gang: U23 kunne projektet kaldes (ind til videre, om ikke andet).

Personligt håber jeg, at 2010 bliver året, hvor der kommer en afklaring omkring vores sekretariats funktion. Her tænker jeg på OM det bliver muligt, for DVF at indgå i en fælles sekretariats løsning – hvorvidt dette er realistisk og om det er den fornuftige udviklingsstrategi for sekretariatet, vil tiden vise. I bestyrelsen er vi åbne overfor muligheden og derfor er undertegnede også  med i DIFs arbejdsgruppe vedr. oprettelse af fællessekretariat.

2009 blev endelig året, hvor DVFs hjemmeside kom op på med niveau med, hvad der kan forventes af et specialforbund i 2009.. håber i bruger den flittigt, bestyrelsen, kontoret og breddekonsulenten, er i hvert fald glade for den J


2010 bliver samtidig et svært år økonomisk og vi må absolut prioritere hårdere end vi har lyst til.

I denne sammenhæng bliver DVFs blad Vægtløfteren” desværre taberen. Når der skal prioriteres hårdt og set i lyset af den moderne teknologi med internet, hjemmeside og mails, må vi desværre erkende at bladet i dag er et medie vi godt kan undvære, når det skal være..

Til Jer alle: Tak for Jeres indsats for DVF og vægtløftningen i Danmark.
Med ønske om en glædelig jul samt et godt og lykkebringende (og sportsligt godt) nytår,

På bestyrelsens vegne
Lars Lynghøj
Formand
Dansk Vægtløftnings-Forbund

Trænerkursus i DVF

Har du lyst til at uddanne dig til træner?

Uddannelsesudvalget indbyder igen til trænerkursus Trin 1.
Kurset foregår over en weekend, og den endelige dato vil afhænge af tilmeldingerne!

Se indbydelse til Trænerkurset her !

DVF´s 13 æresmedlem udnævnt

Flemming Skov udnævnt til Æresmedlem i DVF.

Ved de danske begyndermesterskaber den 19. april 2015 blev Flemming skov tildelt den allerfornemste hæder i Dansk Vægtløftnings Forbund, nemlig det 13. æresmedlem.


Flemming Skov

Flemming Skov startede selv med vægtløftning i AK Dan som 12-årig, inspireret af sin Far Niels Skov. Flemming fandt hurtig interesse for sporten, og da det ikke for hans vedkommende blev til de store resultater, fandt han hurtigt over i ledergerningen.

Specielt er Flemming kendt som en meget engageret og seriøs dommer. I 1965 blev han godkendt som A-dommer. Siden da uddannede han sig i 1977 til International dommer kategori 2 og i 1991 blev han godkendt som International dommer kategori 1, en funktion han stadig varetager, her 50 år efter.

Flemming vil det allerbedste for vægtløftningen i Danmark og derfor lå det helt naturligt for ham at oprette nye klubber, hvor han boede. Først i Klokkerholm i 1991 og så i Øster Brønderslev i 2013. Selv om Flemming var meget alene om at få disse klubber til at fungere, så opgav han ikke.

Dette ærestegn er velfortjent og en lille tak for alle de år du har arbejdet for dansk vægtløftning.

Allan Carlsen  

Kurt Corfitsen, AK Gotha er gået bort

Lørdag den 11. april afgik Kurt Corfitsen, AK Gotha ved døden efter længere tids sygdom. Kurt opnåede at blive landets ældste aktive vægtløfter i en alder af 83 år, 5 måneder og 14 dage.
Kurt begyndte med vægtløftning i midten af 50érne og fortsatte den aktive træning frem til foråret 2014, hvor sygdom tvang ham til at stoppe.
AK Gotha og vægtløftningssporten har mistet et aktivt medlem og en god kammerat.

Æret være Kurts minde.

På DVF´s vegne
Allan Carlsen

Registrering af stævner på DVF´s terminsliste

Dansk Vægtløftnings-Forbund opfordre klubberne til at være opmærksom på, at såfremt resultater fra eget stævne skal tælle til f.eks. kvalifikation, rekorder mv., skal arrangementes være meddelt DVF - og  påsat DVF´s terminsliste - min. 1 måned før afholdelse.

Godtgørelse til arrangør af DVF stævne

Som arrangør af stævne under DVF gives der støtte til afviklingen på følgende 2 måder.
Arrangørklub betaler ikke deltagerafgift for egne løftere.
Arrangørklub modtager kr. 50,- pr. deltager i stævne (gælder ikke for egne løftere).
 
 
Spar Nord
Eleiko
SCANFIT

Terminsliste

Aktivitetsoversigt findes her .

Kommende arrangementer:

DVF Trænerworkshop
Lørdag den 6. juni 2015 i København

DM 5-kamp
Lørdag den 13. og søndag den 14. juni 2015 i Kastrup, Ved Diget 23, 2770 Kastrup. Start begge dage kl. 11.00.

Danske rekorder

Gældende danske rekorder findes her.

 
Dansk Vægtløftnings-Forbund, Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby tel. 43 26 24 80 kontor@danskvaegtloeftning.dk