Julehilsen fra formanden!

  

Endnu et år er gået og julen står for døren. Der skal lyde en jule- og nytårshilsen fra Dansk Vægtløftnings-Forbund. I 2009 har vi for alvor taget fat på forberedelserne, til den nye struktur, som til 1. januar 2010, bliver en realitet. Aktivitetsudvalget har forberedt sig godt, i fornuftigt samarbejde med de nu tidligere lokalforbund og jeg tror de (vi) er klar til arbejdet. Selvfølgelig kan opstarts problemer ikke helt undgås, men her håber jeg på forståelse, for det store arbejde udvalget har lavet og står overfor.

2009 har også budt på store sportslige glæder – ikke mindst NM ungdom og junior på hjemmebane, som var en stor succes. Det glæder mig samtidig, at se den talentudvikling, som er sat i gang med u-17 virkelig bærer frugt – selv om det selvfølgelig først og fremmest er arbejdet i klubberne, som virkelig batter. Her har vi virkelig nogle klubber, som ser ud til at have fundet opskriften på succes – ingen nævnt, ingen glemt J
Ligeså glædeligt er det, at forberedelserne til ”næste skridt” i talentudviklingen og fastholdelse af vores løftere, er i fuld gang: U23 kunne projektet kaldes (ind til videre, om ikke andet).

Personligt håber jeg, at 2010 bliver året, hvor der kommer en afklaring omkring vores sekretariats funktion. Her tænker jeg på OM det bliver muligt, for DVF at indgå i en fælles sekretariats løsning – hvorvidt dette er realistisk og om det er den fornuftige udviklingsstrategi for sekretariatet, vil tiden vise. I bestyrelsen er vi åbne overfor muligheden og derfor er undertegnede også  med i DIFs arbejdsgruppe vedr. oprettelse af fællessekretariat.

2009 blev endelig året, hvor DVFs hjemmeside kom op på med niveau med, hvad der kan forventes af et specialforbund i 2009.. håber i bruger den flittigt, bestyrelsen, kontoret og breddekonsulenten, er i hvert fald glade for den J


2010 bliver samtidig et svært år økonomisk og vi må absolut prioritere hårdere end vi har lyst til.

I denne sammenhæng bliver DVFs blad Vægtløfteren” desværre taberen. Når der skal prioriteres hårdt og set i lyset af den moderne teknologi med internet, hjemmeside og mails, må vi desværre erkende at bladet i dag er et medie vi godt kan undvære, når det skal være..

Til Jer alle: Tak for Jeres indsats for DVF og vægtløftningen i Danmark.
Med ønske om en glædelig jul samt et godt og lykkebringende (og sportsligt godt) nytår,

På bestyrelsens vegne
Lars Lynghøj
Formand
Dansk Vægtløftnings-Forbund

DVF´s Kontor er ferielukket!

Dansk Vægtløftnings-Forbunds kontor vil være ferielukket frem til tirsdag den 22. april 2014.

I perioden kan formanden for Dansk Vægtløftnings-Forbund Erling Johansen kontaktes på tlf.: 4444 1559 eller på mobilnr.: 2160 6619.

Materiale til DVF Repræsentantskabsmøde 2014

 

I forbindelse med Dansk Vægtløftnings-Forbund´s Ordinære Repræsentantskabsmøde 2014 den 10. maj i Brøndby offentligøres hermed dagsorden, beretninger, årsrapport og indkomne forslag.
Matrialet er udsendt til DVF´s klubber men kan også downloades her!

Indkaldelsen kan downloades her.

DM Hold Finale den 3. maj i Aalborg

 
Plakat kan downloades her!     

Lørdag den 3. maj 2014 afvikles DM Hold finalen i Aalborg. Det er Sportshøjskolen, der står som arrangør og derfor også stiller hold i både Kvinde- og manderækken. Dermed også sagt, at der i år afvikles finale for både kvinder og mænd!

Deltagerne i holdfinalen for kvinder er:
IK 99
AK Viking
Sportshøjskolen
Bagsværd VK
AK Atlas

Deltagerne i holdfinalen for mænd er:
Sportshøjskolen
Ålholm IF
IK 99
Bagsværd VK

AK Atlas var også kvalificeret til finalen for mænd, men har desværre meldt afbud.

Stævnet starter kl. 12.00 og der er gratis adgang!

EM Senior

Der afvikles i øjeblikket EM i Vægtløftning for seniorer i Tel Aviv, Israel.
Danmark har sendt 5 løftere afsted til stævnet, og oplevelserne kan følges under nyheder!

Der kan livestreames fra stævnet her!

4 af 5
4 af de 5 danske løftere! Fra venstre; Sarah Krarup (IK 99), Simon Darville (Bagsværd VK), Karina Hauge (IK 99) og Tim Kring (IK 99). Jeppe Nørgaard (Sportshøjskolen) er sidste danske deltager.

Eurosport sender dagligt live fra stævnet på følgende tider:
10/04/2014         18:30     20:15    
11/04/2014         18:30     20:15    
12/04/2014         11:00     13:00    
12/04/2014         14:00     15:45    
12/04/2014         14:00     15:45    
12/04/2014         17:15     19:00     

Tilbud fra Eleiko

Tilbud fra Eleiko til DVF´s klubber.

I forbindelse med VM Masters 2014, har DVF indgået aftale med Eleiko om salg af vægtløftnings- og vægttræningsudstyr til meget favorable priser. Tilbuddet gælder alle klubber under DVF.
Læs mere her!

Tilmelding og frister

Vi kan i DVF konstatere at flere og flere ikke bliver tilmeldt de mesterskaber, de forventer at deltage i. Specielt har Vest & Øst Seniormesterskaberne den 16/11 2013 var plaget af dette fænomen. 

Det er utroligt uheldigt når nogen glemmer at tilmelde deres løftere og kedeligt for vægtløftningssporten og løfterne.

Den normale tilmeldingsfrist – 15 dage før mesterskabet – er jo sat for dels at kunne nå at forberede stævnet, sende tilmeldingslister ud samt nå at regulere hvis klubberne konstaterer at nogle løfter mangler. Reguleringen skal selvfølgelig ske umiddelbart efter listerne er offentliggjort - max 3-4 dage.

Det betyder også at en løfter, der ikke er tilmeldt rettidigt ikke kan erstatte et forfald.

Listerne kan ses på DVF’s hjemmeside (forsiden) i "Kommende arrangementer" under det pågældende stævne.

Derfor bedes alle – ledere og løftere – være opmærksomme på om de rette løftere står på listerne.

Derved undgår vi de kedelige situationer, hvor vi må afvise deltagere.

Allan Carlsen
Breddeudvalgsformand
DVF

Kasserer til Dansk Vægtløftnings-Forbund

Da Dansk Vægtløftnings-Forbunds kasserer har valgt at trække sig fra sin post mangler forbundet en person til at varetage kassererposten. Derfor denne opfordring til ude i klubberne at se sig om efter frivillig leder, der har lyst og energi til at være en del af DVF´s politiske ledelse.

Efter den tidligere kasserers afgang er opgaven med bogføring og udarbejdelse af regnskab lagt i DIF, hvorfor opgaven som kasserer er begrænset til en sikring af korrekt kontering samt udarbejdelse af budget i samarbejde med DVF´s administrative personale.

DVF oplever i øjeblikket en rivende udvikling med flere medlemmer og nye aktivitetsområder. Visioner og mål for denne udvikling vil en kommende kasserer have mulighed for på første hånd at have indblik i og indflydelse på. DVF håber derfor, at en kommende kasserer har lyst til, sammen med de øvrige frivillige i forbundet, at forme fremtiden for en af de ældste idrætsgrene.

Som kasserer har man plads i DVF´s bestyrelse og der må derfor påregnes ca. 6 bestyrelsesmøder årligt ligesom deltagelse i DVF´s årlige repræsentantskabsmøde også forventes.

Skulle du selv have lyst og kompetence til at varetage opgaven, eller kender du nogen, der vil være egnet, hører vi meget gerne fra dig.
Kontakt DVF´s formand Erling Johansen på tlf.nr.: 44 44 15 59,
mobilnr.: 21 60 66 19.

 

VM Masters 2014

Danish Weightlifting Federation
Organizer of:
World Championship
Masters 2014

DVF arrangerer VM for veteraner i 2014.
Læs mere her.

Se indbydelsen her . 

Dataadgang

Tilmelding til DVF´s arrangementer samt søgning af danske rekorder og ranglister kan ske via dataprogrammet WAS.

Klik her for link og beskrivelse af, hvordan programmet startes.

 
 
Spar Nord
Eleiko
SCANFIT

Terminsliste

Aktivitetsoversigt findes her .

Kommende arrangementer:

DM Ungdom
Den 26. april på Ved Diget 23, 2770 Kastrup med start kl. 12.00.

Startliste DM Ungdom 2014

Fyns Mesterskaber 2014
Den 26. april i Løfteriet, Havnegade 19, 5000 Odense C. med start kl. 18.00.

DM Hold finale mænd og kvinder 2014
Lørdag den 3. maj på Sportshøjskolen, Hjulmagervej 28 A, 9000 Ålborg med start kl. 12.00 

DVF's Repræsentantskabsmøde 2014
Lørdag den 10. maj i Idrættens Hus, 2605 Brøndby med start kl. 10.30

Danske rekorder

Gældende danske rekorder findes her.

 
Dansk Vægtløftnings-Forbund, Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby tel. 43 26 24 80 kontor@danskvaegtloeftning.dk