Julehilsen fra formanden!

  

Endnu et år er gået og julen står for døren. Der skal lyde en jule- og nytårshilsen fra Dansk Vægtløftnings-Forbund. I 2009 har vi for alvor taget fat på forberedelserne, til den nye struktur, som til 1. januar 2010, bliver en realitet. Aktivitetsudvalget har forberedt sig godt, i fornuftigt samarbejde med de nu tidligere lokalforbund og jeg tror de (vi) er klar til arbejdet. Selvfølgelig kan opstarts problemer ikke helt undgås, men her håber jeg på forståelse, for det store arbejde udvalget har lavet og står overfor.

2009 har også budt på store sportslige glæder – ikke mindst NM ungdom og junior på hjemmebane, som var en stor succes. Det glæder mig samtidig, at se den talentudvikling, som er sat i gang med u-17 virkelig bærer frugt – selv om det selvfølgelig først og fremmest er arbejdet i klubberne, som virkelig batter. Her har vi virkelig nogle klubber, som ser ud til at have fundet opskriften på succes – ingen nævnt, ingen glemt J
Ligeså glædeligt er det, at forberedelserne til ”næste skridt” i talentudviklingen og fastholdelse af vores løftere, er i fuld gang: U23 kunne projektet kaldes (ind til videre, om ikke andet).

Personligt håber jeg, at 2010 bliver året, hvor der kommer en afklaring omkring vores sekretariats funktion. Her tænker jeg på OM det bliver muligt, for DVF at indgå i en fælles sekretariats løsning – hvorvidt dette er realistisk og om det er den fornuftige udviklingsstrategi for sekretariatet, vil tiden vise. I bestyrelsen er vi åbne overfor muligheden og derfor er undertegnede også  med i DIFs arbejdsgruppe vedr. oprettelse af fællessekretariat.

2009 blev endelig året, hvor DVFs hjemmeside kom op på med niveau med, hvad der kan forventes af et specialforbund i 2009.. håber i bruger den flittigt, bestyrelsen, kontoret og breddekonsulenten, er i hvert fald glade for den J


2010 bliver samtidig et svært år økonomisk og vi må absolut prioritere hårdere end vi har lyst til.

I denne sammenhæng bliver DVFs blad Vægtløfteren” desværre taberen. Når der skal prioriteres hårdt og set i lyset af den moderne teknologi med internet, hjemmeside og mails, må vi desværre erkende at bladet i dag er et medie vi godt kan undvære, når det skal være..

Til Jer alle: Tak for Jeres indsats for DVF og vægtløftningen i Danmark.
Med ønske om en glædelig jul samt et godt og lykkebringende (og sportsligt godt) nytår,

På bestyrelsens vegne
Lars Lynghøj
Formand
Dansk Vægtløftnings-Forbund

VM Masters 2014!

Marga Jørgensen vandt guld!

 
Marga Jørgensen (Ringsted Vægtløftning) vandt sit 17 verdensmesterskab i vægtløftning for Masters.

Se resultatlister her!  

Sarah Krarup er ifm. med VM Masters 2014 blevet profileret i lokalavisen "Villabyerne". Se artikel her.


HUSK PAS!

Danske deltagere ved VM Masters 2014 skal være opmærksomme på, at de skal medbringe og fremvise pas ved indvejningen!

Har du lyst til at få en oplevelse for livet, så læs mere her!

Nye dommere

Mandag d. 9. juni 2014 bestod 3 b-dommere prøven så de nu kan kalde sig national vægtløftnings dommer. Stort tillykke til Pouline Gringer, Ringsted Vægtløftning, Allan Thurø Hansen, VK Ares og Dorthe Lauridsen, IK99.


Fra v.: Pouline Gringer, Allan Thurø Hansen og Dorthe Lauridsen.  

Alle tre dommer dømmer i weekendens DM 5-kamp i AK Viking.

Godtgørelse til arrangør af DVF stævne

Som arrangør af stævne under DVF gives der støtte til afviklingen på følgende 2 måder.
Arrangørklub betaler ikke deltagerafgift for egne løftere.
Arrangørklub modtager kr. 50,- pr. tilmeldt løfter (gælder ikke for egne løftere).

Tilmelding og frister

Vi kan i DVF konstatere at flere og flere ikke bliver tilmeldt de mesterskaber, de forventer at deltage i. Specielt har Vest & Øst Seniormesterskaberne den 16/11 2013 var plaget af dette fænomen. 

Det er utroligt uheldigt når nogen glemmer at tilmelde deres løftere og kedeligt for vægtløftningssporten og løfterne.

Den normale tilmeldingsfrist – 15 dage før mesterskabet – er jo sat for dels at kunne nå at forberede stævnet, sende tilmeldingslister ud samt nå at regulere hvis klubberne konstaterer at nogle løfter mangler. Reguleringen skal selvfølgelig ske umiddelbart efter listerne er offentliggjort - max 3-4 dage.

Det betyder også at en løfter, der ikke er tilmeldt rettidigt ikke kan erstatte et forfald.

Listerne kan ses på DVF’s hjemmeside (forsiden) i "Kommende arrangementer" under det pågældende stævne.

Derfor bedes alle – ledere og løftere – være opmærksomme på om de rette løftere står på listerne.

Derved undgår vi de kedelige situationer, hvor vi må afvise deltagere.

Allan Carlsen
Breddeudvalgsformand
DVF

 

VM Masters 2014

Danish Weightlifting Federation
Organizer of:
World Championship
Masters 2014

DVF arrangerer VM for veteraner i 2014.
Læs mere her.

Se indbydelsen her . 

Dataadgang

Tilmelding til DVF´s arrangementer samt søgning af danske rekorder og ranglister kan ske via dataprogrammet WAS.

Klik her for link og beskrivelse af, hvordan programmet startes.

 
 
Spar Nord
Eleiko
SCANFIT

Terminsliste

Aktivitetsoversigt findes her .

Kommende arrangementer:

Vest 5-kamp og Begyndermesterskaber
på Ringskolen, Risingvej 25, 5000 Odense den 20. september.starttid kl. 10.00
 
Deltagerliste

Danske rekorder

Gældende danske rekorder findes her.

 
Dansk Vægtløftnings-Forbund, Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby tel. 43 26 24 80 kontor@danskvaegtloeftning.dk