Julehilsen fra formanden!

  

Endnu et år er gået og julen står for døren. Der skal lyde en jule- og nytårshilsen fra Dansk Vægtløftnings-Forbund. I 2009 har vi for alvor taget fat på forberedelserne, til den nye struktur, som til 1. januar 2010, bliver en realitet. Aktivitetsudvalget har forberedt sig godt, i fornuftigt samarbejde med de nu tidligere lokalforbund og jeg tror de (vi) er klar til arbejdet. Selvfølgelig kan opstarts problemer ikke helt undgås, men her håber jeg på forståelse, for det store arbejde udvalget har lavet og står overfor.

2009 har også budt på store sportslige glæder – ikke mindst NM ungdom og junior på hjemmebane, som var en stor succes. Det glæder mig samtidig, at se den talentudvikling, som er sat i gang med u-17 virkelig bærer frugt – selv om det selvfølgelig først og fremmest er arbejdet i klubberne, som virkelig batter. Her har vi virkelig nogle klubber, som ser ud til at have fundet opskriften på succes – ingen nævnt, ingen glemt J
Ligeså glædeligt er det, at forberedelserne til ”næste skridt” i talentudviklingen og fastholdelse af vores løftere, er i fuld gang: U23 kunne projektet kaldes (ind til videre, om ikke andet).

Personligt håber jeg, at 2010 bliver året, hvor der kommer en afklaring omkring vores sekretariats funktion. Her tænker jeg på OM det bliver muligt, for DVF at indgå i en fælles sekretariats løsning – hvorvidt dette er realistisk og om det er den fornuftige udviklingsstrategi for sekretariatet, vil tiden vise. I bestyrelsen er vi åbne overfor muligheden og derfor er undertegnede også  med i DIFs arbejdsgruppe vedr. oprettelse af fællessekretariat.

2009 blev endelig året, hvor DVFs hjemmeside kom op på med niveau med, hvad der kan forventes af et specialforbund i 2009.. håber i bruger den flittigt, bestyrelsen, kontoret og breddekonsulenten, er i hvert fald glade for den J


2010 bliver samtidig et svært år økonomisk og vi må absolut prioritere hårdere end vi har lyst til.

I denne sammenhæng bliver DVFs blad Vægtløfteren” desværre taberen. Når der skal prioriteres hårdt og set i lyset af den moderne teknologi med internet, hjemmeside og mails, må vi desværre erkende at bladet i dag er et medie vi godt kan undvære, når det skal være..

Til Jer alle: Tak for Jeres indsats for DVF og vægtløftningen i Danmark.
Med ønske om en glædelig jul samt et godt og lykkebringende (og sportsligt godt) nytår,

På bestyrelsens vegne
Lars Lynghøj
Formand
Dansk Vægtløftnings-Forbund

31 nye dommere

31 unge mennesker fra Sportshøjskolen og 2 fra CrossFit by the Mill og Viborg CrossFit blev i weekenden 12/12-13/12 uddannede til B-dommere. Stort tillykke med dommerbogen til alle - og tillykke med den danske rekord i flest deltagere ved en B-dommer eksamination!!!


31 nye dommere - og en enkelt erfaren!

Tak til Kim Lynge fra Sportshøjskolen  for det flotte initiativ!

En stolt dommerudvalgsformand
Tina Beiter

Registrering af stævner på DVF´s terminsliste

Dansk Vægtløftnings-Forbund opfordre klubberne til at være opmærksom på, at såfremt resultater fra eget stævne skal tælle til f.eks. kvalifikation, rekorder mv., skal arrangementes være meddelt DVF - og  påsat DVF´s terminsliste - min. 1 måned før afholdelse.

Allan Carlsen har jubilæum i DVF´s bestyrelse

I disse dage fejre en af DVF´s bestyrelse mest erfarne og langtidsholdbare medlemmer 25 års jubilæum som medlem af DVF´s bestyrelse.
Allan Carlsen har været en enorm arbejdskraft i alle årene og har siddet i mange
 bestyrelser med forskellig sammensætning. Han har altid bidraget med konstruktive indlæg, og løsninger til de problemer, der måtte opstå. Hans input har altid haft det sportslige omdrejningspunkt for øje. Der vil jo altid opstå situationer, som falder udenfor de ofte firkantede regler, og her har Allan sin styrke; "lad os nu se om vi kan finde en løsning, som alle kan enes om" synes altid at være Allan´s indgangsvinkel.


Allan Carlsen ved DVF´s Repræsentantsskabsmøde 2013

Opdateringen af resultater, og graven ned i gamle arkiver er et par af Allan´s interesser, og ved udgivelsen af de 2 Jubilæumsskrifter, var han primusmotor, således at historien om vor sport kan følges og ikke går tabt.
I de år, hvor jeg har været formand, har jeg fået mere og mere respekt for det store arbejde han udfører sammen med John Dombrowsky, som official ved stævner overalt i landet. Når der til disse stævner opstår situationer, der kræver handling, går man aldrig forgæves til Allan.
Hans arbejde i forbindelse med VM Masters 2014 var formidabelt. Her var en del af et 2 mands sekretiatet, hvor alle fik venlig hjælp med problemer, og der var mange beslutninger, der skulle træffes her og nu i løbet af de 8 dage stævnet løb over. På trods af alt for få hjælpere, var der alligevel ingen stress at spore hos Allan.
Jeg har ved mange stævner lagt mærke til den respekt Allan nyder hos både løftere og ledere, og jeg håber, at vi vil have glæde af hans arbejde for vægtløftningen i mange år endnu.
Allan´s og min første kontakt går langt tilbage, da jeg i sin tid var landstræner. DVF havde fået en opfordring til at komme op til Færøerne og hjælpe med at få gang i vægtløftning der, og i den forbidnelse bemærkede Verner Lund, at der i AK Ghota var en ny mand som vi måske kunne få glæde af i fremtiden, så ham burde vi sende afsted. Det var Allan Carlsen, og det må siges at Verner så rigtigt.

Så tillykke til DVF og til dig Allan med 25 år.
Erling Johansen

DM Hold tilmelding

I henhold til stævnebestemmelserne skal der gøres opmærksom på, at såfremt man ønsker at deltage i DM Holdturnering 2014-2015 skal der, inden den 31. december 2014, sendes DVF en mail med tilmelding til turneringen.

Alle klubber under DVF kan deltage med 1 kvinde- og/eller 1 herrehold. De 4 hold - udover Sportshøjskolen der som arrangør er automatisk deltager - som opnår det bedste resultat ved stævner fra den 1. aug. 2014 frem til DM Senior den 21.-22. februar 2015 være kvalificerede.
WAS-systemet vil udpege disse klubber ud fra sinclairberegning af tokampresultater for klubbens løftere. Ved Finalestævnet stiller hvert herrehold med max. 5 løftere, hvoraf de 4 bedste resultater tæller. For kvinderne er det max. 4 løftere pr. hold, hvoraf de 3 bedste resultater tæller.

Godtgørelse til arrangør af DVF stævne

Som arrangør af stævne under DVF gives der støtte til afviklingen på følgende 2 måder.
Arrangørklub betaler ikke deltagerafgift for egne løftere.
Arrangørklub modtager kr. 50,- pr. tilmeldt løfter (gælder ikke for egne løftere).

Ny international dommer

Danmark har fået endnu en kategori 1 dommer. I weekenden ved de Nordiske Mesterskaber for Ungdom og Juniorer i Landskrona lykkedes det Jabbar Yazdani, AAK at bestå den praktiske og teoretiske prøve. Jabbar kan altså nu kalde sig International dommer kategori 1.


Jabbar Yazdani (tv.) og formand for NTF Benny Johansson

Stort tillykke til Jabbar

Nye regler fra IWF

IWFs tekniske komite har besluttet, at reglen vedrørende længde på knæbind må være ubegrænset. Førhen måtte knæbindene højst være af 30 cm bredde, men den regel er altså fjernet nu!

Vær endvidere opmærksom på, at strømper gerne må røre knæbindene og knæbindene gerne må røre tricot’en. Der skal altså ikke som før være tydeligt mellemrum mellem strømper og knæbind og knæbind og tricot.

Hvis der kun bæres strømper, må disse ikke gå op til over knæene.

Danmarks bedste holdkammerat

Er Danmarks bedste holdkammerat fra Dansk Vægtløftnings-Forbund?

 
Se mere her! 

 
 
Spar Nord
Eleiko
SCANFIT

Terminsliste

Aktivitetsoversigt findes her .

Kommende arrangementer:

VK. Kono's julestævne
Fredag den 19. december 2014, Skjalm Hvides Vej 1, 5000 Odense. Start kl. 17.00.

Ladies Open
Lørdag den 3. januar 2015, Industrivej 27, 4200 Slagelse. Start kl. 12.00.

Copenhagen Weightlifting Cup 2015.
17. og 18. januar 2015, Idrætshuset, 2100 Kbh. Ø. Start begge dage kl. 11.00.

Øst mesterskaber for Ungdom/Junior.
Lørdag den 31. januar 2015, Spangsbjergskolen, Skrænten 120, 6700 Esbjerg. Start kl. 12.00.

Vest mesterskaber for Ungdom/Junior.
Lørdag den 31. januar 2015, Spangsbjergskolen, Skrænten 120, 6700 Esbjerg. Start kl. 12.00.

DM Senior
Lørdag den 21. februar 2015, Herlufsholms Idrætscenter, 4700 Næstvad. Start kl. 11.00.

Danske rekorder

Gældende danske rekorder findes her.

 
Dansk Vægtløftnings-Forbund, Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby tel. 43 26 24 80 kontor@danskvaegtloeftning.dk