Vedtægter

DVF's vedtægter er forbundets grundlov. Heri beskrives de overordnede rammer for forbundets virke!