Strategiske spor for DVF's fremtidige arbejde

15. december 2016 13:00 , af Henrik Schou Madsen

Bestyrelsen i Danmarks Idræts-Forbund (DIF) har nu godkendt det udarbejdede oplæg til strategiske spor for det fremtidige samarbejde mellem DVF og DIF som DVF har indstillet. Sporene, og de handleplaner der udarbejdes ud fra dem, vil have betydning for en stor del af det økonomiske grundlag for vægtløftningssporten i Danmark fremover.

Se de godkendte spor

DVF skal nu i gang med at udarbejde handleplaner for sporene og på baggrund af disse opsætte budgetønsker for planerne.
Til brug i arbejdet med at udarbejde handleplaner vil styregruppen, der arbejder med området, meget gerne have input fra DVF’s foreninger! Hvilke muligheder og handlemuligheder ser I i de opstillede spor? Hvilke områder skal prioriteres? Og hvad skal være de langsigtede mål for arbejdet?

DVF skal derfor opfordre til, at man i klubberne indsender kommentarer og ideer til arbejdet med at udmønte DVF’s strategiske spor til konkrete indsatser i den danske vægtløftningsverden i årene fremover. Et arbejde, der vil påvirke vores alles muligheder for at udvikle dansk vægtløftning bedst muligt. Send dem i mail til DVF's kontor!

Det er yderst vigtigt for styregruppen at få tilbagemeldinger fra så mange foreninger som muligt, da vi helst skal være enige om indsatsen.
kommentarer skal fremsendes indsen den 1. januar 2017, for at det kan komme med i styregruppens videre arbejde.

Skulle nogle i Jeres klub have interesse i at deltage i arbejdet med udarbejdelsen af handleplaner ser DVF meget gerne, at man tilslutter sig styregruppen. Jo flere input her, jo bedre!

Med Jeres kommentarer er det DVF’s håb, at styregruppen vil have de bedste forudsætninger for at udarbejde gode og brugbare handleplaner for DVF’s fremtid.