Retningslinjer ved DM Senior 2020

8. november 2020 20:37 , af Simon Darville

Retningslinjer ved Danske Mesterskaber i Vægtløftning 2020

14-15 November 2020

Ved Danske Mesterskaber 2020 er der lavet følgende tiltag, for at begrænse smitten af Ny Coronavirus. Følges disse retningslinjer ikke, vil det medføre bortvisning fra stævnestedet.

Der opfordres til, udover at følge disse retningslinjer, at udvise ansvarlig opførsel og omhu. Dette er ikke et normalt dansk mesterskab som vi kender det. 

Oversigtsbillede findes også som stort bilag. 

 

Mundbind er påbudt indendørs (aktive atleter undtaget). 

A: Opvarmningsområde

 • Kun adgang for atleter og trænere (Max. 1 Træner pr. atlet) 
 • Trænere skal bære mundbind. 
 • Kun adgang for den aktuelle gruppe. INGEN adgang for næste grupper, før alt er rengjort og lokalet er tømt. 
 • Alle klubber står for rengøring af udstyr efter endt gruppe. 
 • Klubber skal holde sig til de tildelte pladser. 

B: Pre-Opvarmningsområde

 • Adgang for atleter og trænere, til gruppen efter den aktuelle (max. 1 træner pr. atlet). 
 • Adgang fra Pre-Opvarmning til Opvarmning gives først efter den aktuelle gruppe er færdig, alt er rengjort og lokalet er ryddet. 

C: Platform og vente-gang 

 • Kun adgang for atleter og trænere i den aktuelle gruppe. 
 • Maksimalt 2 atleter i ventegangen. 
 • Afspritning af hænder mellem alle løft er påbudt. 

D: Tilskuerområde (ATLETER)

 • Dette tilskuerområde er KUN for atleter og trænere. 
 • Lokalet er opdelt efter klubber. 
 • Der må ikke rykkes på stole. 
 • Mundbind er påbudt.
 • Alle tilskuere skal sidde. 

E: Tilskuerområde (ØVRIGE)

 • Tilskuerområde til udefrakommende tilskuere. 
 • Alle tilskuere skal sidde. 
 • Mundbind påbudt. 
 • Maksimalt 20 pladser. 
 • Der opfordres kraftigt til, at tilskuere udefra følger med på livestream i stedet. 

F+G: Omklædning Mænd og Kvinder

 • Maximalt 3 Personer i hvert omklædningsrum. 

H+I: Ekstra Toiletvogne 

J: Telt 

 • Opholdstelt for atleter og trænere. 
 • Der må kun være det antal i teltet, som der er sat stole af til. 

K: Fortæring af egen medbragt mad

 • Borde rengøres med sprit. 
 • Maksimalt det antal personer i lokalet, som der er sat stole af til. (10) 

Bemærk venligst: 

 • Ingen træning før eller efter stævnet mulig.
 • Der skal også bæres mundbind ved indvejning.