DVF's nye strategiplaner

25. november 2018 18:58 , af Allan Carlsen

I forbindelse med DIF's nye støttekoncept har DVF selv peget på de områder, der skal satses på frem til og med 2021.

Et af de spor vi vil forfølge er at DVF vil tiltrække nye målgrupper, med særlig fokus på fitness. For at gribe opgaven rigtigt an skal der nedsættes en lille gruppe, som skal komme med forslag til hvordan vi bedst tiltrækker nye målgrupper.

Vi har brug for at nogen melder sig til dette arbejde. I forvejen sidder Lene Larsen, Frank Petersen og Henrik Madsen i denne gruppe. Hvis du melder dig vil opgaven være overkommelig, idet arbejdet gerne skulle udføres ude i klubberne.

Kontakt DVF enten på mail: kontor@danskvaegtloeftning.dk eller til DVF's formand Erling Johansen på tlf. 21606619.

Allan Carlsen