Fordeling af Elitemidler

Eliteudvalget afsætter langt størstedelen af sine midler – i 2018 knap 80% - til internationale mesterskaber. For 2018 ser fordelingen således ud:

Stævne

Budget

NM Senior

35.000

EM Senior

30.000

VM Senior

25.000

VM Junior

16.500

EM Junior/U23

15.000

EM Ungdom

10.000

NM Ungdom/Junior

5.000


Tildeling af midlerne sker fremover via en vægtning af opnåede kvalifikationsresultater. Der opereres fortsat med A-, B- og C-krav. For disse gælder følgende:

C-krav er lig med fuld egenbetaling.

For A- og B-krav gælder, at midler tildeles efter vægtning, således at A-krav vægter dobbelt i forhold til B-krav. Der er for hvert enkelt stævne desuden fastlagt en maksimal tildeling, der for 2018 ser således ud:

Stævne

A-krav

B-krav

NM Senior

3.000

1.500

EM Senior

6.000

3.000

VM Senior

8.000

4.000

VM Junior

6.000

3.000

EM Junior/U23

5.000

2.500

EM Ungdom

4.000

2.000

NM Ungdom/Junior*

1.000

500


I de tilfælde hvor antallet af kvalificerede betyder, at det allokerede budget ikke anvendes fuldt ud, vil de tiloversblevne midler bliver anvendt til et af følgende formål: forøgelse af tildelingen til de kvalificerede løftere, betaling for en ekstra træner eller også overføres midlerne til en anden aktivitet.

Når kvalifikationsfristen for et givent stævne er udløbet, vil den endelige tildeling blive udregnet, og kvalificerede løftere blive orienteret.