Dansk Vægtløftnings-Forbund - Bredde

 

Breddeudvalget har til opgave at udvikle vægtløftningssporten i Danmark. Det gøres dels ved at afholde forskellige aktiviteter vore klubber kan koble sig på, dels konkret at gå ind og hjælpe vore ekstisterende klubber samt være behjælpelige ved fødsels af nye klubber.

Under de enkelte punkter til venstre kan du læse om de aktiviteter og opgaver Breddeudvalget og vor udviklingskonsulent Frank Petersen har i gang for tiden. 
Frank Petersen kan kontaktes på tlf.nr.: 40 87 14 09
eller via mail på; [email protected]


DVF's Udviklingskonsulet Frank Petersen tlf. 40 87 14 09