DVF's Aktivitetsudvalg forestår afviklingen af DVF’s nationale og regionale mesterskabs-stævner samt relaterede arrangementer. Stævnebestemmelserne udarbejdes af udvalget og godkendes af bestyrelsen.

Ved DM Senior er der følgende kvalifikationskrav:
Kval.krav DM Senior 2019

 

Kval.krav DM Senior 2020

 

I forbindelse med flere stævner beregnes placering efter Sinclair tabel som er en algoritme der tager udgangspunkt i løfterens vægt og opnåede resultat. Hermed kan der konkureres på tværs af vægtklasserne.
Se de to tabbeller (en for kvinder og en for mænd herunder).

Sinclairtabel kvinder


Sinclairtabel Mænd