Nyt fra DVF’s formand

Nyt fra DVF’s formand

juni 7, 2020 Slået fra Af Allan Carlsen

Som det ser ud nu idag den 7/6, kan mange af vore 10.500 medlemmer komme igang med træningen.

De generelle retningslinjer skal naturligvis overholdes. Det ville være meget uheldigt hvis nogle af vore medlemmer er skyld i at der startes en ny bølge.

Da vore klubber er forskellige i størrelse og beliggenhed kan vi som forbund ikke opstille generelle regler for genåbning, men her give nogle ideer til hvordan det evt. kunne gribes an.

1  opdele dagen i tidszoner med antal medlemmer.

2  lade en del af opvarmning foregå udendørs hvor det er muligt

3  holde afstand indendørs

4 klæde om og bade hjemme

Det er vigtigt at bestyrelserne i de enkelte klubber opstiller regler for hvordan det skal foregå i deres klub.

Med den erfaring vi som trænere har, vil det være godt hvis der kan trænes hver dag for de som ikke har haft mulighed for at holde sig i form i nu flere måneder.Start langsomt op. Det er i denne fase at de fleste skader sker, og det vil være ærgeligt hvis iveren for at komme igang forlænger tiden uden træning yderligere på grund af dårlig vejledning.

Jeg er bange for at vi har mistet en del medlemmer i denne periode så der skal arbejdes hårdt for at få medlemmerne tilbage og komme igang. De fleste klubbers økonomi er baseret på motionisterne, så det er her der skal sættes ind med fællesskab og hjælpsomhed overfor alle og det gode humør.

Til vore bedste løftere: Jeg håber at I har holdt fanen højt og været i stand til at træne, så alle jer vi sender ud i verdenen og jer med drømmen om OL, stadig er motiveret selv om meget stadig er usikkert.

Hvis der er forhold som I er usikre på, så er det muligt at få hjælp ved henvendelse til kontoret eller vor udviklingskonsulent Frank P.

Erling Johansen.