Fra formanden!

8. september 2017 12:33 , af Henrik Schou Madsen

Ved sommerens Europa Mesterskaber for Masters i Halmstad blev der vanen tro opnået fantastiske resultater, som kan ses andetsted. Det er dog værd at være opmørksom på, at de samme atleter, der gjorde det så godt i Halmstad, går igen som trænere, dommere, bestyrelsesmedlemmer osv. i vores klubber og i organisationen.
I referatet fra Anders Bendix Nielsen om de danske præstationer ved det nyligt afsluttede NM Senior fremgår det, at indsatsen var noget af det bedste danske atleter - mænd som kvinder - nogensinde har præsteret (og Anders er ikke nem at stille tilfreds!).

Ved et klubseminar i Bogense for år tilbage besluttede et bredt udsnit af leder i DVF, at et realistisk mål at gå efter skulle hede "Bedst i Norden"! - Vi er der næsten, så nu er det tid at tænke på nye målsætninger.
Gennem DIF's nye koncept til ansøgning af økonomisk støtte via strategiske spor til fremtiden, har flere frivillige ledere og trænere i DVF udarbejdet nye mål gennem et stort og godt stykke arbejde gennem snart et år. DIF har i store træk sat pris på vore ideer, så nu er det blot op til alle os frivillige at føre tankerne ud i livet.

På sidste bestyrelsesmøde meddelte jeg, at hvis det er muligt at opnå valg ved det kommende repræsentantskabsmøde i 2018 vil jeg fortsætte 1 år mere da jeg finder, at det vil være det bedste når Anders Bendix Nielsen har valgt at stoppe efter et stort og flot arbejde igennem mange år for DVF.

Erling Johansen
Formand DVF